Tổng kho băng dính

B&G VIỆT NAM luôn được khách hàng tin tưởng nên đã đặt dịch vụ thông qua website thời gian vừa qua là phổ biến


Khách hàng có thể điền và gửi thông tin:

BG Việt Nam đang cung cấp sản phẩm đóng gói cho hơn 500 khách hàng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như Sam Sung, Honda, LG, Brother, Canon, Hyundai...


    +84 96 831 9585